ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дата набрання чинності: 15.04.2024 р.

Благодійний фонд ВЕБСПАРК (код ЄДРПОУ 44859414), зареєстрований відповідно до чинного законодавства України (далі – «Фонд») поважає особистий простір кожного та докладає всіх зусиль для захисту конфіденційних (особистих, персональних) даних (далі – «Конфіденційні дані») всіх відвідувачів сайту Фонду - https://www.webspark.ua/ (далі – «Сайт»).

Правовою основою для отримання, збору і подальшої обробки (далі – «Обробка») даних відвідувачів Сайту є Закон України «Про захист персональних даних», Регламент Європейського Парламенту та Ради (EC) 2016/679 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних (Загальний регламент про захист даних)» тощо.

Фонд керується загальними принципами діяльності щодо захисту Конфіденційних даних, а саме:

 • законність цілей і способів Обробки особистих даних відвідувачів Сайту;
 • відповідність цілей Обробки Конфіденційних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі таких даних;
 • відповідність обсягу та характеру оброблюваних Конфіденційних даних способам та цілям Обробки таких даних.

Джерелом Обробки Конфіденційних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана відвідувачем Сайту або отримана Фондом як технічні дані.

1. ОБРОБКА ДАНИХ


1.1. Фонд обробляє інформацію, що стосується відвідувачів Сайту лише у тому разі, коли сам відвідувач добровільно надав певні відомості або чітко висловив згоду на їхнє надання та/чи використання.

1.2. До інформації, яку Фонд може обробляти, належать:

1.2.1. Інформація, що дозволяє ідентифікувати відвідувача Сайту. У разі, коли відвідувач Сайту вирішує взаємодіяти з Фондом шляхом зворотного зв’язку через надсилання листа на електронну пошту. Конфіденційні дані, поміж іншого, можуть складатися з інформації про ім’я відвідувача, його телефонного номера, адреси електронної пошти, іншої схожої інформації.

1.2.2. Технічні дані. У разі відвідування Сайту певні відомості автоматично записуються на сервери Фонду для системного адміністрування, а також для статистичних або резервних цілей за допомогою використання ряду технологій, зокрема cookies-файлів.

Cookies-файли використовуються, щоб зробити Сайт безпечним, захищеним і зручним. На Сайті використовуються тільки аналітичні Cookies-файли від Facebook (слугують для відтворення на сайті постів з Instagram) та Google Analytics (допомагають зрозуміти та дослідити умови використання відвідувачами Сайту).

Звертаємо увагу, що використання Google Analytics регулюється політикою конфіденційності самої компанії Google. При цьому Фонд не є стороною відносин відвідувачів з третіми особами, зокрема з Google Analytics тощо. За допомогою системи Google Analytics Фонд може збирати статистику про відвідування сайту, а саме: відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, країни походження відвідувачів, а також відомості про спосіб приходу на сайт тощо. Жодне з цих дій не пов’язане з відвідувачем особисто та оцінюється виключно в сукупності у вигляді масиву знеособлених даних.

1.2.3. Особисті дані дітей. Фонд не прагне обробляти інформацію про відвідувачів, які не досягли 18 років. Якщо батьки або інші законні представники дитини виявлять, що дитина надала певну інформацію Сайту, і вважатимуть, що такі дані мають бути знищені, за їхнім зверненням Фонд видалить таку інформацію.


2. МЕТА ОБРОБКИ


2.1. Конфіденційні дані та інша надана відвідувачами інформація використовується тільки з тією метою, з якою вона була надана Фонду, а також відповідно до цієї Політики конфіденційності та чинного законодавства, зокрема (але не обмежуючись):

1) з метою обробки запиту (звернення) до Фонду;

2) з метою забезпечення надання благодійної допомоги (пожертви);

3) з метою реалізації інших статутних цілей Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.2. Фонд не накопичує персональні дані, оброблені в процесі відвідування / використання відвідувачами Сайту.

2.3. Фонд може частково публікувати знеособлені дані користувачів на Сайті у розділі «Звіт».

2.4. Фонд не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, окрім випадків, визначених законодавством.


3. ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ФОНДОМ


3.1. Для захисту Конфіденційних даних Фонд використовує адміністративні, управлінські та технічні заходи безпеки. Фонд дотримується міжнародних стандартів контролю, спрямованих на роботу з особистою інформацією, та використовує механізми контролю щодо захисту інформації відвідувачів Сайту.

3.2. Співробітники Фонду розуміють і виконують заходи контролю. Вони ознайомлені з політикою конфіденційності.

3.3. Фонд сподівається, що відвідувачі Сайту будуть ставитися відповідально до захисту своїх особистих даних.

3.4. Фонд вчиняє технічні та організаційно-правові заходи задля захисту Конфіденційних даних відвідувачів від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

3.5. Фонд загалом не перевіряє достовірність одержуваної (зібраної) інформації про відвідувача, за винятком випадків, коли така перевірка потрібна для виконання Фондом зобов'язань перед відвідувачем, а також у разі, коли така перевірка передбачена вимогами законодавства України.

3.6. Фонд докладає розумних зусиль для того, щоб забезпечити точність і повноту особистої інформації відвідувачів. Фонд покладається на те, що відвідувачі повідомлять Фонд про зміни в їхніх особистих даних, які можуть вплинути на їхні взаємовідносини з Фондом. У разі виявлення помилки Фонд просить поінформувати його про це для її виправлення, якщо це технічно можливо.

3.7. Конфіденційні дані відвідувача Сайту не передаються у користування, володіння будь-яким третім особам і не підлягають розкриттю, не продаються та не обмінюються.

3.8. Передача Конфіденційних даних здійснюється виключно за згодою відвідувача, окрім законодавчо визначених випадків.

3.9. Фонд докладає всіх розумних зусиль для захисту від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття Конфіденційних даних відвідувачів Сайту: подрібнення паперових записів, остаточне видалення електронних записів абощо.

3.10. Фонд залишає за собою право зберігати Конфіденційні дані протягом необмеженого часу, до моменту отримання від відвідувача прохання про видалення його Конфіденційних даних.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ


4.1. Відвідувачі мають право:

 • на безоплатний доступ до своїх персональних даних;
 • отримати відповідь на запит щодо обробки своїх персональних даних в порядку і в строк, визначений чинним законодавством;
 • ставити вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних, або щодо зміни чи знищення власних персональних даних, якщо такі дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;
 • відкликати свою згоду на обробку персональних даних, а також користуватись іншими правами, визначеними чинним законодавством у сфері захисту персональних даних;
 • запитати інформацію про умови надання доступу до своїх особистих даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ці дані.

 • 4.2. Відвідувачі зобов’язані:

 • відповідально ставитися до захисту своїх особистих даних;
 • користуватися Сайтом і взаємодіяти з Фондом в межах чинного законодавства.

 • 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


  5.1. Фонд залишає за собою право на свій розсуд змінювати, виправляти, додавати або видаляти частини цієї Політики конфіденційності. Актуальна редакція цієї Політики конфіденційності розміщена на Сайті за посиланням: https://www.webspark.ua/.

  5.2. Продовження використання Сайту відвідувачем після внесення змін та/або доповнень до чинних політик означає прийняття і згоду відвідувача з такими змінами та/або доповненнями.

  5.3. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо ви отримали будь-яке небажане електронне сповіщення, надіслане Фондом або начебто надіслане від імені Фонду, будь ласка, зв’яжіться з Фондом безпосередньо за адресою електронної пошти .